1397/7/1 یکشنبه
لوایح

نام نویسنده: با پیش‌نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری
پیشنهاد اصلاح اختیارات دولت درخصوص کاهش ساعت کار کارکنان

در ایام مختلف سال، از قبیل ماه مبارک رمضان یا ماه های گرم سال، دولت در صدد کاهش ساعات کار کارکنان برآمده تا از این طریق، زمینه مشارکت آنان در مراسم ماه مبارک رمضان را فراهم نماید و یا مصارف انرژی و خصوصاً برق را در دستگاه های اجرایی کاهش دهد. این امر با مصوبه دولت انجام شده و در تمام موارد مستند به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با ایراد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.

بر اساس ماده فوق، ساعات کار کارمندان دولت ۴۴ ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. همچنین طبق این ماده، میزان ساعات کار کارکنان دولت در هفته مشخص شده و دولت صرفاً می تواند اقدام به تنظیم ساعات کار نماید و مثلاً ساعات آغاز و اتمام کار را مشخص کند ولی کاهش ساعات کار در اختیار دولت قرار ندارد.

با توجه به موارد یاد شده، معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف اینکه به دولت این اختیار را بدهد تا در موارد ضروری بتواند ساعات کار را روزانه تا دو ساعت برای تمام یا بخشی از نقاط کشور کاهش دهد، متن پیشنهادی خود را در قالب پیش نویس لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرده است.

گفتنی است، پیشنهاد فوق در حال حاضر در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

متن این لایحه بدین شرح است:

ماده واحده: متن زیر به عنوان تبصره به ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی افزوده می‌شود
تبصره 4 دولت مجاز است به دلایلی از قبیل تسهیل شرکت کارکنان در مراسمات مذهبی و ملی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعات کار دستگاه‌های اجرایی را در تمام یا برخی از مناطق کشور به صورت موقت روزانه تا 2 ساعت کاهش دهد