.

برگزاری دومین دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیکی

.
.


برگزاری دومین دوره آموزشی حقوق تجارت الکترونیکی
معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،  دومین دوره آموزشی از سلسله نشست های آموزشی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکی را روز یک شنبه 16 شهریور 1399، به صورت مجازی، برگزار می نماید.
این دوره تحت عنوان «آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی» برای فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی شده است و طی آن پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام،  مبادله آن و قواعد حمایتی در محیط الکترونیکی تدریس می‌گردد. مدرس این دوره آموزشی سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی است.
 
.