1397/7/1 یکشنبه

تصویب لایحه حمایت از حیوانات در کمیسیون لوایح

1399/12/30 شنبه
تصویب لایحه حمایت از حیوانات در کمیسیون لوایح
لایحه حمایت از حیوانات که توسط معاونت حقوقی و با همکاری فعالان و سازمان های مردم نهاد این حوزه و نیز نطرخواهی از دستگاههای مرتبط طراحی و تدوین و به دولت تقدیم شد.، با پیگیری معاونت حقوقی فرایند طولانی کمیسیون های دولت را طی کرد و سرانجام پس از چند جلسه متوالی امروز آخرین مواد آن نیز  در کمیسیون اصلی لوایح  به تصویب رسید. این لایحه به زودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. معاونت حقوقی از همکاری سازمان های مردم نهاد، دستگاهها، رئیس و اعضای کمیسیون لوایح و نیز فعالان این حوزه در برداشتن این قدم مهم و موثر در حوزه فرهنگ، اخلاق. قانون و محیط زیست سپاسگزاری می کند.
1400/2/25