1397/7/1 یکشنبه

کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منتشر شد

1401/1/27 شنبه
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی کتاب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قطع جیبی منتشر شد.

این کتاب، مشتمل بر‌ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور , فهرست تبصره های قانون است.علاقه‌مندان جهت تهیه كتاب فوق می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ـ‌ خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوری اسلامی شماره ‌۱۱۵۸- تلفن: ۶۶۴۹۲۷۰۸