1397/7/1 یکشنبه

بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی

1400/10/7 سه‌شنبه
لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی و اساسنامه آن در محل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی، مدیرکل پیگیری مبارزه با قاچاق دادستان‌کل کشور و نماینده قوه قضاییه در سازمان املاک تملیکی و جمعی از کارشناسان معاونت حقوقی درباره لایحه به تبادل نظر پرداختند.

درپی بازدیدهای رؤسای قوه مجریه و قضائیه از انبارهای سازمان و دستورات آن‌ها جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و اشخاص، اقدامات فوری جهت اصلاح قوانین آغاز شده است.

در همین راستا لایحه الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن تهیه گردیده‌است. در این جلسه ضمن بررسی مواد لایحه برخی اشکالات و ابهامات اصلاح گردید.

در مقدمه توجیهی لایحه آمده‌است به‌منظور سامان‌دهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای سازمان یادشده از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز سازمان یادشده و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور این لایحه جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.