1397/7/1 یکشنبه
نظریات حقوقی

نام نویسنده:
پاسح معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نامه وزیر جهاد کشاورزی

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه شماره ۰۲۰/۲۵۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۳۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ابلاغ شد.
فايل هاي مربوطه :
164292399043732400.pdf709.204 KB