1397/7/1 یکشنبه
مقالات

نام نویسنده: دکتر جنیدی
روز معلم و استاد

پیام معاون حقوقی رئیس جمهور به مناسبت روز معلم و استاد
حق بر آموزش و پرورش پایه و مبنای برخورداری از  برخی دیگر از  حقوق و آزادی‌های اساسی بشری است و باید همۀ افراد بشر به گونه‌ای برابر و بدون تبعیض از این حق برخوردار گردند. هدف از آموزش و پرورش رشد جسمی و فکری انسان است و محور تحقق این هدف، برگزیدگانی هستند که مسئولیت آموزش، پرورش و آموزش عالی را در هر کشور بر عهده دارند. در واقع، در همۀ جوامع انسانی، بنیادی ‌ترین کار، به منظور هدایت افراد در مسیر موفقیت و تعالی، آموزش  و تعلیم و تربیت است و کسانی که این رسالت سترگ را بر دوش می‌کشند، معلمان و استادان گرامی هستند؛ انسان‌های شریف، و وظیفه‌شناسی که با پایبندی  و دلسوزی به ساختن و شکل‌دهی استعدادهای نوشکفته کودکان، نوجوانان و جوانان مشغولند و همچون چراغی روشن،  راه  را به رهروان نشان می دهند. نقش معلم در جامعه، نقش راهبری است. معلمان با الگوبرداری از آموزه‌های آسمانی و تکیه بر ارزش های اخلاقی، به پرورش و آموزش همه فرزندان کشور ، همت می‌گمارند و بزرگی این اهتمام وقتی به نیکویی درک می شود که باور کنیم  هدایت یک فرد، برابر با زنده کردن همۀ افراد جامعه است.  چنین جایگاه والایی برای معلم از یک سو، شایستۀ تقدیر است و از سوی دیگر، این تکلیف را برای دولت  ایجاد می کند که  حقوق مادی و معنوی این شهروندان فرهیخته برای ایجاد انگیزه، حس مسئولیت، تعهد و وظیفه‌شناسی تضمین شود تا آنان بتوانند با جمعیت خاطر به آموزش و پرورش دانش‌آموزان و دانش‌پژوهان بپردازند و فرهتگ اندیشیدن و خرد ورزی را در جامعه بگسترانند
. برهمین مبنا از یک‌سو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملّی در اصل بیست‌وهشتم برپایۀ اصل آزادی مشاغل، دولت را مکلّف به ایجاد برابری و مساوات در دستیابی به مشاغل به عنوان یکی از جلوه‌های بنیادین حقوق معلمان می نماید و از سوی دیگر، منشور حقوق شهروندی، بر حقوق شهروندیِ استادان و معلمان مبنی بر حق ارتقاء و بهره‌مندی از تسهیلات و حمایت‌های علمی (ماده 105)، آزادی و استفلال علمی و اصل آزادی اظهارنظر و عدم ممنوعیت از تدریس به علت ابراز عقیده  کارشناسی (مادۀ 106) و ایجاد مکانی امن برای استادان در دانشگاه‌ها از سوی متولیان امر (مادۀ 107) تأکید می ورزد؛ لذا برای پاسداشت این شهروندان ارجمند که در ساختن آینده این سرزمین کهن نقش آفرین اند باید به تامین حق های شهروندی ایشان همت گماشت.
در کنار حقوق یاد شده، حق بر تامین معاش شایسته و عدم دغدغه اقتصادی این گروه بزرگ و مرجع و نیز تامین حق آموزش و پرورش رایگان برای فرزندان لازم التعلیم کشور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است از وظابف مهم دولت است. همچنان که فراهم آوردن شرایط و امکانات آموزش عالی با کیفیت و مهارت آموزی با مشارکت مردم و بخش خصوصی باید در زمره سیاست های جدی و پایدار کشور باشد.
امید است با تلاش همه اعضای خانواده بزرگ آموزش و پژوهش این مرز و بوم هنر پرور و دانش گستر، میهن عزیزمان در عرصه علم و اخلاق کشوری پیشرو و پیشران گردد و جایگاه فرهنگی بی همتای خود در تاریخ کهن را با کوشش دو چندان در جهان امروز  باز سازی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور روز معلم و استاد را به این شهروندان پیشتاز در عرصه علم و فرهنگ صمیمانه تبریک می گوید و از تلاش آنان برای استمرار آموزش و پژوهش علیرغم محدودیت های ناشی از تدابیر بهداشتی مقابله با شیوع ویروس کرونا تقدیر می کند.