1397/7/1 یکشنبه
مقالات

نام نویسنده: دکتر جنیدی
روز جهانی کار و کارگر

 پیام  تبریک معاون حقوقی رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی و در فصل سوم، یعنی حقوق ملت به طور ویژه، بر لزوم توجه به کارگران و حقوق آنان تأکید فراوان کرده است. حق بهره‌مندی و انتخاب از مشاغل مورد علاقه شهروندان ودر همین چارچوب تکلیف دولت بر ایجاد برابری در فراهم‌سازی اسباب ایجاد شغل (اصل28)، برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل 29) و تهیه مسکن به طریق اولویت برای کارگران (اصل 31)، از جمله اصول مهمی هستند که در قانون اساسی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ در همین راستا ، منشور حقوق شهروندی که در آذرماه سال 1395 ابلاغ شده است، فصل جداگانه ای را با عنوان «حق اشتغال و کار شایسته» از ماده (77) تا (84) به خود اختصاص داده و بدین سان بر لزوم توجه به کارگران به طور خاص تاکید گردیده است؛ حق آزادی مشاغل بدون تبعیض (ماده 77) حق بهره‌مندی از بهداشت محیطی و شغلی توأم با امنیت در پرتو شرایط جسمی و روحی (ماده 80)، حق بر دادرسی عادلانه اداری و تظلم‌خواهی(ماده 81)، ممنوعیت تبعض جنسیتی در بهره‌مندی از مشاغل (ماده 83) و ممنوعیت به کارگیری کودکان کار جز در راستای رعایت مصالح آنان (ماده 84) از جمله مهمترین حق‌های کارگران و این شهروندان هستند.
قانون کار یکی از مهم ترین گام های حقوقی در جهت احیای حقوق کارگران بوده است، این قانون با تنظیم  قراردادهای کارگری- کارفرمایی و با توجه به عدم تعادل قدرت چانه زنی اقتصادی طرفین قرارداد، با بنا نهادن قواعد آمره متعدد مانند حداکثر ساعات کار ، حداقل دستمزد و... تلاش نموده است تا عدالت توزیعی و معاوضی را محقق نماید. رژیم حقوقی تامین اجتماعی و مقررات متعدد پیرامون ان نیز از دیگر اقدامات حقوقی مهم در جهت حمایت از کارگران بوده است.
دولت در یک دهه اخیر با تهیه لوایح متعدد و تصویب قوانین متعدد جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید تلاش نموده است فرصت های شغلی بهتر و شرایط اشتغال بهینه تر کارگران عزیز را فراهم آورد و با وضع مقررات متعدد توسط هیئت وزیران و دستگاه های اجرایی و وزراء مربوطه تلاش شده است رویکرد حمایتی به این قشر عزیز از جامعه ایرانی در شرایط اقتصادی سخت فعلی ناشی از تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از طریق معاونت نظارت بر قانون اساسی و اداره امور آموزش حقوق شهروندی در تلاش است تا از حق های متعددی همچون حق بر تفریح و شادمانی، حق بر بهره‌مندی از حقوق و مزایای مادی و تشویقی، حق بر رعایت سلامت کارگری و حق بر حمایت جامعه صیانت نماید و تلاش نماید تا نهادهای متولی مدیریت امور کارگران را نسبت به دسترسی این شهروندان به حق های مذکور و حمایت از آنان تشویق و راهنمایی نماید.
معاون حقوقی رئیس جمهور روز کارگر را به همه این شهروندان عزیز و خانواده های ارجمند آنان تبریک می گوید و از تلاش های آنان برای تامین نیازهای کشور و نیز فداکاری که در ایام سخت مقابله با بیماریهای های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای فراهم آوردن نیازهای اساسی مردم داشته اند، سپاسگزاری می کند.