1397/7/1 یکشنبه
مقالات

نام نویسنده: دکتر بیژن عباسی
ستاره‌های غیر قانونی

ستاره‌های غیر قانونی
بیژن عباسی
برخورداری از حق تحصیل یکی از حقوق شهروندی و مطالبات اساسی و بحق جامعه است که با ظهور پدیده «دانشجوی ستاره‌دار» خدشه‌دار می‌شود. از آنجایی که بررسی و رسیدگی به موارد نقض قانون اساسی در حیطه وظایف معاونت حقوقی رییس‌جمهور قرار دارد، در چارچوب معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی توجه ویژه‌ای بر آن داشته و سعی کرده‌ایم که با انجام بررسی‌ها و ارایه گزارش‌هایی در جهت رفع این پدیده تلاش کنیم. ششمین گزارش ارایه شده این معاونت در این مورد است که ناظر به نقض بندهای «٣ و ٤» اصل (٣)، اصل (٣٠) و بند «١» اصل (٤٣) قانون اساسی است. لازم به ذکر است که دانشجویان ستاره‌دار به اصطلاح رسانه‌ای به آن عده از داوطلبان تحصیل در دوره آموزش عالی گفته می‌شود که با وجود پذیرفته شدن در آزمون سراسری بنا به عللی از جمله مصوبات سال‌های ١٣٦٣ و ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط گزینش دانشجو از ثبت‌نام آنها خودداری به عمل می‌آید. راه‌حل‌های حقوقی پیشنهادی در این گزارش عبارتند از:
١- به منظور اجرای مواد (٢ و‌٣) قانون مدنی و حقوق دسترسی آزاد به اطلاعات و پیشگیری از وقوع محرومیت‌های احتمالی برای داوطلبان آموزش عالی، مصوبات سال ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ضوابط گزینش دانشجو منتشر و به اطلاع همگان برسد.
٢- با توجه به تغییر و تحولات رخ داده در کشور، مصوبات دهه ١٣٦٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری دقیق قرا بگیرند تا کسی از حق تحصیل به عنوان یک حق بنیادین شهروندی محروم نگردد.
٣- با توجه به اصل ٢٢ قانون اساسی که وضع محدودیت در حقوق و آزادی‌های مردم را نیازمند مجوز قانونی دانسته است، پیشنهاد شده است لایحه‌ای توسط دولت به
مجلس شورای اسلامی درباره ضوابط گزینش دانشجو فرستاده شود.
٤- در راستای پیگیری این گزارش به دستور رییس‌جمهور، لایحه‌ای توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی تهیه شده است، بدین‌ترتیب که یک تبصره به عنوان تبصره (٧) ‌به شرح زیر به ماده (٥) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب ١٣٩٢ الحاق شود:
«حق بر آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله مقاطع آموزش عالی محروم نمود. از تاریخ تصویب این تبصره، همه قوانین و مقررات مغایر قطع نظر از مرجع تصویب آن، ملغی اعلام می‌گردد.»