1397/7/1 یکشنبه

در دومین نشست همفکری درباره «نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاه های اجرایی» صورت گرفت

قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی شد

1401/3/28 شنبه
دومین نشست همفکری درباره «نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاه های اجرایی» به میزبانی اداره کل حقوقی وزارت نیرو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی این سلسه‌نشست ها به همت امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی و  با هدف همفکری و تقویت باورهای مشترک در خصوص نظارت بر قراردادهای با اهمیت دستگاه‌های اجرایی و همین طور انتقال تجارب مشترک و مفید میان دستگاهی، مورد کاوی قراردادهای بااهمیت موفق و ناموفق دستگاهها برگزار می‌شود. 

در این نشست، هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و برخی رؤسای امور معاونت حقوقی و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و نمایندگان و مدیران کل حقوقی وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند.

در این جلسه تجربه قرارداد‌های واگذاری سهام برخی شرکت ها توسط سازمان خصوصی‌سازی؛ همچنین، یکی از قراردادهای وزارت نیرو، موردکاوی و موضوع تبادل نظر کارشناسی و تخصصی قرار گرفت.

همچنین نظام اهلیت سنجی، کارشناسی و ارزش گذاری و فرآیندهای اجرای قراردادها به عنوان آسیب های عملی برخی قراردادهای واگذاری دستگاههای اجرایی در جلسه مطرح گرید.

اصلاح و تقویت قوانین و مقررات ناظر برتعهدات و قراردادهای بخش دولتی، بویژه  اصلاح قانون اجرایی سیاست های کلی اصلی 44 و همین طور اشتراک گذاری قرارداد های تیپ و شروط قراردادی همسان و استاندارد سازی قرارداد ها میان دستگا‌هها و هماهنگی مضاعف دستگاه ها با مرکز حقوقی امور بین‌الملل در قرارداد های بین المللی مورد تاکید و جمع بندی قرار گرفت.

از آنجا که سوءجریانها و فساد احتمالی در فرایند های انعقاد و بعد از انعقاد قرارداد‌ها صورت می‌گیرد و سهم تدوین قراردادها اندک ارزیابی می شود، بر اتخاذ تمهیدات نظارتی  در روند کلی انعقاد و اجرای قراردادها تاکید شد.