1397/7/1 یکشنبه

رئیس مجمع حقوق شهروندی و مشارکت‌های مردمی منصوب شد

1401/2/10 شنبه
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس‌جمهور با صدور حکمی  مهدی اقراریان را به سمت رئیس مجمع حقوق شهروندی و مشارکت های مردمی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی عزیزالله فضلی  با اشاره ضرورت تحول در دولت مردمی و به منظور تحقق اهداف عالیه قانون اساسی در نظام حقوقی- سیاسی کشور  وظایف زیر را برای مجمع حقوق شهروندی و مشارکت‌های مردمی تعیین کرده است.

شناسایی خلاهای تقنینی و اجرایی در به فعلیت رسیدن حقوق شهروندی
- ارائه پیشنهادات به منظور ارتقای حقوق شهروندان در قانون اساسی
- افزایش سطح آگاهی عمومی شهروندان در شناخت حقوق اساسی ایشان
- استفاده از ظرفیت های فرهیختگان حوزه و دانشگاه در راستای تقویت ضمانت اجراهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قانون اساسی
- فراهم نمودن مشارکت عامه موضوع بند 8 اصل 3 قانون اساسی از طریق راه اندازی سامانه حقوق اساسی و شهروندی
- تعامل همه جانبه با نهادهای عمومی و مردمی جهت استفاده از ظرفیت و ابزار آن ها در راستای احقاق حقوق اساسی شهروندان
- تلاش در جهت ارتقای مشارکت عمومی با تاکید بر اصول 100 تا 106 قانون اساسی

مهدی اقراریان عضو شورای شهر تهران ری و تجریش و دانش‌آموختهٔ رشتهٔ علوم سیاسی گرایش مطالعات منطقه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد و سیاستگذاری عمومی در مقطع دکترا بوده است.