1397/7/1 یکشنبه

شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود

1401/1/27 شنبه
شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی 29 فروردین ماه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران حقوقی دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد بخش حقوقی «سند تحول دولت مردمی» و همین طور موضوع «نظارت بر قراردادها» مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.