1397/7/1 یکشنبه
.

متن کامل تفاهم نامه همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی

1400/11/19 سه‌شنبه
.
.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی در حاشیه نشست هم‌اندیشی مدیران حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی  و دستگاه‌های تابعه  تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای دکتر محمد دهقان ودکتر احسان خاندوری رسید.

بر اساس این تفاهم نامه تایید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه‌ها و حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت خواهد پذیرفت.  تدوین نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی در خصوص توافق‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی پیش از تصویب و انعقاد آن‌ها و تدوین مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و برگزاری دوره‌های آموزشی و راهبری پژوهش های تخصصی کاربردی از دیگر مفاد این تفاهم نامه بود.
متن این تفاهم‌نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
"یا ایَّها الَّذینَ آمَنُوا ... اعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوَی"
(قرآن کریم، سوره مائده، آیه ۸)

در راستای تقویت و انسجام سازمان حقوقی دولت و توسعه همکاری‌های فیمابین، در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد مورخ 18/11/1400 با حضور جناب آقای دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور و جناب آقای دکترسید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادي و دارایی تفاهم و مقرر شد:
•    مفاد بخشنامه شماره ۹۶۴۸۱ مورخ ۲۹-۸-۱۴۰۰ معاون اول محترم رییس‌جمهور ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه راجع به بررسی و تأیید صلاحیت تخصصی بالاترین مسئول حقوقی دستگاه اجرایی، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب فرآیند مدوّن معاونت حقوقی اجرایی شود.
•    مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۹۰۷ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۰ معاون اول محترم رییس‌جمهور راجع به حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ 27/12/1386با ساز و کار مقرر در شیو‌ه‌نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی بودجه سالانه مورد تأکید و تفاهم طرفین واقع و در زیر مجموعه  وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان اجرا خواهد شد.
•    در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰۵۴/۵۹۳۷۰ مورخ 3/9/1400 معاون اول رییس جمهور و تصویب‌نامه‌های ذیربط و ابلاغیه ذیربط در وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه، هرگونه تصویب‌نامه، لایحه پیشنهادی، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها یا اسناد تعهدآور داخلی یا خارجی وزارتخانه و زیر مجموعه آن پیش از تصویب یا انعقاد با مشارکت مؤثر امور حقوقی سازمان یا شرکت‌های مرتبط و دفتر حقوقی وزارتخانه و عنداللزوم مرکز امورحقوقی بین المللی ریاست جمهوری یا کمیسیون توافق‌های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تنظیم یا بازنگری حقوقی و نهایی خواهد شد.
•    تنقیح قوانین و مقررات تخصصی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل کارگروه مشترک وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ترسیم نقشه راه جامع تنقیح قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیت‌های درون و بدون سازمانی تداوم خواهد یافت و مصوبات مراجع وضع مقررات در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر مجموعه آن نیز با همکاری فیمابین متعاقباً مورد تنقیح و انتشار قرار گیرد و مقررات مرتبط در پایگاه‌های اطلاع رسانی دو طرف، منتشر شود.
•    نقشه راه تدوین و برگزاری آموزش‌ها و راهبری پژوهش‌های تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران حقوقی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با همفکری و همکاری طرفین اجرا شود. 
این تفاهم‌نامه در تاریخ 18/11/1400 فیمابین معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، امضا و تبادل گردید و مدت اجرای آن نامحدود می‌باشد. 
طرفین تفاهم نمودند به منظور پیگیری و تسهیل اجرای مفاد تفاهم‌نامه حاضر، کمیته اجرایی با حضور نمایندگان طرفین تشکیل گردد. 

 
.