1397/7/1 یکشنبه
.

پاسح معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نامه وزیر جهاد کشاورزی

1400/11/3 یکشنبه
.
.
نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به نامه شماره ۰۲۰/۲۵۹۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ وزیر جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۳۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ابلاغ شد.
.
عكس هاي مرتبط :
فايل هاي مربوطه :
164292399043732400.pdf709.204 KB