1397/7/1 یکشنبه
.

مجموعه تنقیحی آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

1400/11/2 شنبه
.
.
کتاب مجموعه تنقیحی آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی کتاب مجموعه تنقیحی آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط در قطع وزیری و در ۱۷۳ صفحه منتشر شد.

این مجموعه مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹؛

قانون تشکیل هیات‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۵؛

دستورالعمل اجرایی قانون تشکیل هیات‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۶؛

سایر قوانین و مقررات مرتبط؛

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛

آراي هيات عمومي دیوان عدالت اداری؛

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

و ... .

علاقه‌مندان جهت تهیه كتاب فوق می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ـ‌ خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌ـ قبل از چهارراه جمهوری اسلامی شماره ‌۱۱۵۸- تلفن: ۶۶۴۹۲۷۰۸
.