1397/7/1 یکشنبه
.

بر اساس بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور؛

دستگاههای اجرایی مکلف به اخذ نظر تشکلهای اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار شدند

1400/10/27 دوشنبه
.
.


بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در رابطه با اخذ نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار طی نامه شماره ۱۳۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این بخشنامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند در تدوین یا اصلاح‌مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار نظر اتاق‌ها وسایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند. 
.
عكس هاي مرتبط :