1397/7/1 یکشنبه
.

معاون حقوقی رییس جمهور طی حکمی

جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا را بعنوان مشاور معاون حقوقی رییس جمهوردر امور حقوقی و اجرایی منصوب کرد.

1396/9/7 سه‌شنبه
.
.


بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان مشاور معاون حقوقی رییس جمهوردر امور حقوقی و اجرایی منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایرانبا رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم .
 
                                                                                                                                            لیلا جنیدی
.