1397/7/1 یکشنبه

نشست اساتید و نخبگان حقوق بین الملل با معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد

نشست صمیمانه اساتید و نخبگان حقوق بین الملل با دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.
گزارش تصویری این نشست را اینجا ببینید