زندگینامه

1400/10/1 چهارشنبه معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی
دکتر محمدهادی راجی1)    سوابق تحصيلي
1.    ديپلم علوم و معارف اسلامي (دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) (مشهد) (1376-1380)
2.    کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق عمومي دانشگاه امام صادق عليه‌السلام (1380-1387)
3.    دکتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي (ره) (1387-1392)

2)    سوابق علمي – اجرايي
1.    عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از سال 1395
2.    معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از سال 1395 تا 1399
3.    پژوهشگر و کارشناس دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از سال 1387 تا 1392
4.    كارشناس «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» از سال 1387 تا 1399
5.    عضو «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» از سال 1399 با حكم رئيس مجلس شوراي اسلامي
6.    مدير دفتر ساختارها و نهادهاي اساسي پژوهشکده شورای نگهبان از سال 1391 تا 1393
7.    معاون پژوهشي پژوهشکده شورای نگهبان از سال 1393 تا 1395
8.    عضو مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان از سال 13943)    سوابق پژوهشي
پايان‌نامه 
1.    قلمرو اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق عمومي)
2.    مباني، اصول و سازکارهاي پاسخگويي حاکمان در فقه شيعه (رساله دکتري حقوق عمومي)

كتب
1.    قانون انتخابات فرانسه، (ترجمه از متن فرانسوي) مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1389
2.    نظرات رئيس مجلس شوراي اسلامي راجع به مصوبات دولت (همکاری در گرد‌آوري)، دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين (چاپ محدود)

مقالات منتشر شده در كتب مجموعه مقالات
1.    مقاله «پاسخگویی به مثابه یک اصل؛ با تأكيد بر ادله قرآني و روايي»، در: در تکاپوی حقوق اسلامی: پاسداشت مقام والای علمی استاد آیت‌الله عمیدزنجانی (ره)، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، 1399
2.    مقاله «ولایت مطلقه فقیه بررسی فقهی»، در: دایره‌المعارف حقوق عمومی، به اهتمام دکتر سید محمدمهدی غمامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1396
3.     مقاله «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در: دایره‌المعارف حقوق عمومی، به اهتمام دکتر سید محمدمهدی غمامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1396
4.    مقاله «شرح اصل هشتاد و ششم قانون اساسی»، در: شرح قانون اساسي - فصل ششم- قوه مقننه (جلد اول)،‌ زیر نظر دکتر عباسعلی کدخدایی، پژوهشکده شورای نگهبان، 1396
5.    ترجمه يك فصل از كتاب: پارلمان و دموکراسی در قرن بیست و یکم، مؤلف دیوید بیتام، ترجمه جمعي از مترجمان، مرکز پژوهش‌های مجلس، چاپ اول، 1394
6.     مقاله «تعريف دين از منظر آيه الله جوادي آملي و تأثير آن در حقوق عمومي»، در: دين و قانون (بررسی کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانونگذاری)، تألیف دکتر محسن اسماعیلی و همکاران، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1391
7.     ترجمه مقاله «طرح حقوق طبيعي و حقوق الهي به مثابه مباني مشروعيت سياسي؛ با رويکرد فراملي» (ترجمه از متن فرانسوي)، در: مجموعه مقالات مكاتب فلسفي در حقوق بين‌الملل، به اهتمام دکتر محمود باقري، نشر ميزان، 1389
8.     مقاله «قانون و قانونگذاري از ديدگاه آيه الله محمد تقي مصباح يزدي»، در: قانون و قانو‌نگذاري از ديدگاه انديشمندان شيعه، به اهتمام دكتر محمدجواد جاويد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1389
9.     مقاله «قانون جديد ديوان عدالت اداري؛ نوآوري‌ها و کاستي‌ها»، در: مجموعه مقالات همايش ديوان عدالت اداري: صلاحيت قضائي و دادرسي اداري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز و معاونت آموزشي پژوهشي ديوان عدالت اداري، فروردين 1388
10.    مقاله «تجلي جهان‌بيني اسلامي در احکام مربوط به افراد داراي نسب نامشروع»، در: درآمدي بر علوم انساني اسلامي، به اهتمام علي اصغر خندان، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، زمستان 1388

مقالات منتشر شده در مجلات علمي
1.    مواضع فقها در قبال تصویب و اجرای قانون خدمت نظام اجباری (با تأکید بر مواضع شهید مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی) (1294-1320ه.ش.)، مشترک با حسین احمدی (دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 21، شماره 52، پاییز و زمستان 1399)
2.    خدمت وظیفه عمومی در آراء فقهای شورای نگهبان (بررسی موردی به‌کارگیری سربازان در نهادهای غیرنظامی و معافیت کفالت همسر)، مشترک با حسین احمدی (فصلنامه دانش حقوق عمومی، دوره 8، شماره 23، بهار 1398)
3.    تأملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید مصوبات مغایر با قانون اساسی، مشترک با محمدامین ابریشمی‌راد (فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 3، پاییز 1397)
4.    سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، مشترک با احمد صالحی (دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه، شماره 7، پاییز و زمستان 1397)
5.    ضوابط تعيين مصاديق عملي شهيد و خانواده‌هاي شاهد (نقد رأی یکی از شعب ديوان عدالت اداري)، (دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، شماره 3، پاییز و زمستان 1395)
6.    اعتبار حقوقی اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی- مشترک با یحیی مزروعی ابیانه (فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 9، پاییز 1393)
7.    معیارهای تشخیص و محدوده امور تقنینی و اجرایی در آراء شورای نگهبان- مشترک با محمد برومند (فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی،‌ شماره 4، تابستان 1392)
8.    درخواست اعمال فوق‌العاده مديريت در محاسبه حقوق بازنشستگي (نقد رأی یکی از شعب ديوان عدالت اداري) (رويه قضايي در شعب ديوان عدالت اداري، دفتر دوم، معاونت آموزشي پژوهشي ديوان عدالت اداري، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1392)
9.    تحليلي بر نظارت شرعي بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران- مشترك با ابوالفضل درويشوند (مجله علمي پژوهشي حكومت اسلامي، شماره 61، پاييز 1390)
10.    بررسي صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات شركت‌هاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي (در نقد رأي شماره 146-19/3/1373 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)- مشترک با علی انصاری، فصلنامه تحقيقات حقوقي آزاد (داراي درجه علمي پژوهشي) (دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي)، شماره 4، بهار و تابستان 1388
11.    قلمرو اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (فصلنامه حقوقي گواه، شماره 14، بهار و تابستان 1388)
12.    جهات مورد استناد شوراي قانون اساسي فرانسه در رد قوانين (ترجمه از متن فرانسوي) (جستارهاي حقوقي، شماره 12، بهار و تابستان 1388)
13.    نظريه‌هاي انتخاب و انتصاب و موضع قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قبال آنها (نشريه پژوهشي دانشجويي بلاغ مبين شماره 16، پاييز 1387)
14.    تجلي دين در قوانين اساسي ( فصلنامه حقوقي گواه، شماره 12، بهار 1387)
15.    مصونيت پارلماني (مجلس و پژوهش، شماره 57، پاييز 1386)
16.    اعلام اسامي مفسدين اقتصادي در آيينه فقه و حقوق (نشريه دانشجويي پابرهنه، شماره 3-4)
17.    تعريف سرمايه‌گذاري در اسناد و آراء بين المللي (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه، شماره 8-9، زمستان 1385- بهار 1386)
18.    نگاهي به قانون تجارت الکترونيکي (فصلنامه حقوقي گواه، شماره 6- 7، 1385)
19.    مصونيت (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه، شماره 2- 3، زمستان 1383- بهار 1384)
20.    ديوان کيفري بين المللي (ترجمه از متن فرانسوي) (فصلنامه حقوقي گواه، شماره 2- 3، زمستان 1383- بهار 1384)

طرح‌ها و گزارش‌هاي پژوهشي
1.    نگارش ده‌ها مورد اظهارنظر كارشناسي در خصوص طرح‌ها و لوايح ارائه‌شده به مجلس در مركز پژوهش‌هاي مجلس
2.    آسیب‌شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، کار مشترک گروهی، شماره مسلسل 16080، مهر 1397 (مرکز پژوهش‌های مجلس)
3.    شرح و تحلیل اصل 86 قانون اساسی، شماره مسلسل 13940065، تير 1394 (قسمتی از طرح شرح مبسوط قانون اساسی- پژوهشکده شورای نگهبان)
4.    مقدمه‌ای بر استانی شدن حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی- اثر مشترک با مسیح بهنیا، شماره مسلسل 13380، آذر 1392 (مركز پژوهش‌هاي مجلس)
5.    جايگاه ولي فقيه در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، شماره مسلسل 12151، بهمن 1390(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
6.    جايگاه قوه قضائيه در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، شماره مسلسل 12095، بهمن 1390(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
7.    جايگاه و نقش وزارت دادگستري (از سري مقالات مربوط به ابعاد حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پيرامون جايگاه و صلاحيت قوه قضائيه)، شماره مسلسل 12033، آبان ماه 1390(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
8.    اقدامات تقنيني در مبارزه با فساد اقتصادي (مطالعه موردي رسيدگي به دارايي‌هاي مقامات عالي حكومتي)- اثر مشترک با حمید بهره‌مند و احمد مرکز مالمیری، شماره مسلسل 10825، خرداد ماه 1390(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
9.    بررسي ماهيت و حدود نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، ويرايش دوم، اثر مشترک با برخی از همکاران در مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل 1/8982 اسفند ماه 1389(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
10.    ویراستاری تخصصی ترجمه قانون انتخابات مجلس نمایندگان لبنان، ترجمه از متن عربی، شماره مسلسل 10458، آبان 1389(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
11.    مرجع صالح براي نظارت بر مجلس و نمايندگان، شماره مسلسل 10400، شهريورماه 1389(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
12.    قانون، مجلس و نمایندگان در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اثر مشترک با محمد سرگزی و علی بهادری‌جهرمی، شماره مسلسل 10398، شهریور 1389(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
13.    تأملي بر تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري، شماره مسلسل 9993، آذرماه 1388 (مركز پژوهش‌هاي مجلس)
14.    نگاهي به جايگاه وزير دادگستري در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، شماره مسلسل 9925، زمستان 1388 (مركز پژوهش‌هاي مجلس)
15.    حقوق بودجه فرانسه با تطبيق بر قوانين ايران (ترجمه از متن فرانسوي و تطبيق با قوانين ايران) - اثر مشترک با سيد محمد مهدي غمامي- (مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، پاييز 1386)
16.    شيوه‌ها و مراجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران - اثر مشترک با سيد محمد مهدي غمامي-، شماره مسلسل 8689،‌ 1386(مركز پژوهش‌هاي مجلس)
17.    بررسي ابعاد حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران با تأکيد بر نقش قوه قضائيه (پروژه تحقيقاتي به سفارش معاونت فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه، 1386)

نظارت پژوهشي
1.    راهنمايي و مشاوره ده‌ها پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد و رساله دكتري
2.    نظارت علمي بر ده‌ها گزارش پژوهشي در مراكز پژوهشي و تحقيقاتي
3.    داوري ده‌ها پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد و رساله دكتري و كتاب
4.    داوري صدها مقاله براي مجلات پژوهشي
 
1