1397/7/1 یکشنبه
زندگینامه

1399/12/30 شنبه
مشخصات و سوابق معاون حقوقی رئیس جمهور:

دکتر محمد دهقان

متولد: 1341/10/20  مشهد مقدس
تحصیلات: دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

سوابق تقنینی و اجرایی :


عضو حقوقدان شورای نگهبان

نمایندگی مجلس شورای اسلامی از استان خراسان به مدت چهار دوره متوالی 1383 تا 1398

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مدت 7 سال
سخنگو و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به مدت 15 سال

عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه به مدت ده دوره در طول ده سال
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح نظارت بر رفتار نمایندگان

نایب رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون آئین نامه مجلس شورای اسلامی
 
1