1397/7/1 یکشنبه
.

با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود

.
.


شصت و چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی 4 بهمن برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضوردکتر دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی در این نشست با معاونان و روسای امور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور آشنا خواهند شد.
در این جلسه 4 دستگاه اجرایی به بیان مسائل و چالش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواهند پرداخت.
 
.