1397/7/1 یکشنبه

نشست صمیمی معاون حقوقی رئیس جمهور با معاونین حقوقی سابق

جلسه هم‌اندیشی معاونان حقوقی رئیس‌جمهور در ادوار گذشته به دعوت محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهوری برگزار شد.

1400/11/25 دوشنبه