1397/7/1 یکشنبه

مراسم تکریم روسای سابق مرکز امور حقوقی بین المللی و امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی

مراسم تقدیر و تکریم دکتر حمید رضا علومی یزدی رئیس پیشین مرکز امور حقوقی بین‌المللی و دکتر زهرا فریور رئیس پیشین امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

1400/11/5 سه‌شنبه