.

انتشار دو کتاب جدید با عنوان مجموعه تنقیحی قانون مدنی در قطع های رقعی و وزیری

.
.


انتشار دو کتاب جدید با عنوان "مجموعه تنقیحی قانون مدنی" در قطع های رقعی و وزیری

دو کتاب جدید با عنوان "مجموعه تنقیحی قانون مدنی" در قطع های رقعی و وزیری توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات منتشر شد.

۱- کتاب مجموعه تنقیحی قانون مدنی (چاپ دوازدهم - ویرایش یازدهم) در قطع وزیری و در ۴۸۰ صفحه مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

نظرات شورای نگهبان؛

آرای وحدت رویه و اصراری هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور؛

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

بخشنامه های قوه قضاییه؛

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛

فهرست های راهنما؛

زیرنویس های توضیحی و تنقیحی؛

و‌اژه‌نامه تفصیلی ـ مفهومی؛

و... .

۲- کتاب مجموعه تنقیحی قانون مدنی (چاپ ششم - ویرایش پنجم) در قطع رقعی و در ۲۲۴ صفحه مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون مدنی؛

آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط؛

آرای وحدت رویه دیوان عالی‌ کشور؛

زیرنویس های توضیحی و تنقیحی؛

فهرستهای راهنما؛

و... .

علاقه‌ مندان برای تهیه کتابهای فوق، می توانند به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، قبل از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ۱۱۶۰ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ۶۶۴۹۲۷۰۸ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
.