.

تصویب نخستین تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری

.
.


در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ هیات دولت، نخستین تصویبنامه پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران، در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی به تصویب هیات وزیران رسید.

در این تصویبنامه‌ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تهیه شده تمامی مصوبات هیات وزیران و کمیسیون‌های آن، کارگروه‌های مرکب از چند وزیر و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در زمینه موضوع بیمه شخص ثالث، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در پنج (۴) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی»، «منسوخ صریح» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و احصا شده است. ارایه فهرست مصوبات معتبر در کنار احصای قوانین غیر معتبر از نوآوری‌های این تصویبنامه محسوب می‌شود که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه خواهد داشت. در اعتبارسنجی این مصوبات، قوانین کشور، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در این تصویبنامه پیش‌بینی شده که معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی، این مصوبات برای آگاهی مجریان و شهروندان اقدام خواهد کرد.
.