.

انتصاب دکتر زهرا فریور به سمت رئیس امور توافق های بین المللی

.
.


در حکمی از سوی دکتر نهرینی صورت گرفت:
انتصاب دکتر زهرا فریور  به سمت رئیس امور توافق های بین المللی
معاون امور حقوقی دولت ، معاونت حقوقی رییس جمهور در حکمی خانم دکتر زهرا فریور  را به سمت رئیس امور توافق های بین المللی  منصوب کرد .
متن حکم دکتر فریدون نهرینی به شرح زیر است :
بسمه تعالی
سرکار خانم  دکتر زهرا فریور
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات سرکارعالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس امور توافق های بین المللی» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم.


فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت
 
.