پنجشنبه 3 بهمن 1398   23:39:21
مقالات

 • نام نویسنده: دکترلعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:

 • نام نویسنده: دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور: 

 • نام نویسنده: خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

 • نام نویسنده: دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور 

 • نام نویسنده: دکتر امیرحسن نیازپور رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی

 • نام نویسنده: دکتر جنیدی معاون حقوقی رئییس جمهور قانون اساسی و حاکمیت این قانون بر دستگاههای حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز است. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و قرارداد اجتماعی از یک سو، قدرت سیاسی را تنظیم و سازمان‌دهی کرده و در واقع، آن را محدود می‌کند و از سوی دیگر، حقوق و آزادی‌های مردم را تضمین می‌نماید

 • نام نویسنده: دکتر بیژن عباسی


 • نام نویسنده: دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور • نام نویسنده: دکتر لعیا جنیدی

 • نام نویسنده: حمیدرضا علومی یزدییکی از مهم‌ترین دستاورد‌های دولت در یک سال گذشته استقرار نهاد دستیاری حقوق شهروندی و به‌دنبال آن گزارش‌گیری مکرر از دستگاه‌ها برای پیشرفت حقوق شهروندی بوده است.

 • نام نویسنده: بیژن عباسیتدوین منشور حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت آقای روحانی است.

 • نام نویسنده: دکتر الهام امین زادهنظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون اساسی کشور، مبتنی بر خواست و اراده ملت و ارزشهای انقلاب اسلامی برای شکوفایی استعدادهای خدادادی مردم و مشارکت آنها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور کشور استقرار یافته است. در این رابطه حفظ و رعایت حقوق شهروندی عنصر مقوم برای نیل به اهداف متعالی قانون اساسی تلقی می‌شود و دولت جمهوری اسلامی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد،

 • نام نویسنده: دکتر الهام امین زادهبه طور کلی می‌توان، منظور از آزادی اطلاعات ، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیرعمومی است.

 • 12>>>
  پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
  آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451