.

ارسال نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوایی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت راه و شهر سازی

.
.


ارسال  نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوایی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت راه و شهر سازی
امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی و تدوین متن جدید موافقت نامه نمونه حمل و نقل هوایی را در 12 جلسه بررسی و این متن را به معاون محترم حقوقی رئیس جمهور تقدیم نمود.  
در اجرای سیاست و برنامه این معاونت در خصوص به‌روز رسانی متون نمونه موافقتنامه‌ها، و با توجه به این‌که بیش از دو دهه از تاریخ ابلاغ متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوایی (موضوع ابلاغیه شماره 40/54750 مورخ 29/2/1376و اصلاحیه شماره 33864 مورخ 24/6/1383) می‌گذشت،  با توجه به تحولات سریع و گسترده صورت گرفته در این حوزه در عرصه بین المللی، تدوین نسخه به‌روز شده متن نمونه یادشده در دستور کار کمیسیون بررسی توافق‌های بین‌المللی (موضوع ماده «12» آیین‌‌نامه توافق‌های بین‌المللی) قرار گرفت و نهایتاً پس از برگزاری 12 جلسه با حضور نمایندگان محترم سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی بین‌المللی و این معاونت و نیز سه نفر از اساتید محترم دانشگاه، نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه حمل و نقل هوایی (به‌زبان‌های فارسی و انگلیسی) به شرح پیوست مورد تأیید قرار گرفت.
1400/5/13
.