.

ارسال نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی

.
.


ارسال نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
دکتر زهرا فریور رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابلاغ نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری  توسط معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ 12/5/1400خبر داد.
این موافقت نامه حاصل 22 جلسه کمیسیون بررسی توافق های بین المللی موضوع ماده 12 آیین نامه چگونگی تنظیم توافق های بین المللی مصوب 1371  هیئت وزیران (بااصلاحات بعدی آن) است که در تدوین آن اساتید متعدد دانشگاه از جمله جناب آقای دکتر کیوانفر، جناب آقای دکتر ابریشمی، سرکار خانم برمخساد، جناب آقای دکتر علیاری، جناب آقای دکتر صحرائیان،  جناب آقای دکتر حسیبی، سرکار خانم دکتر جوادپور، جناب آقای دکتر ابراهیم گل، سرکار خانم غنی، جناب آقای میر محمد صادقی، جناب آقای دکتر یزدی نیا و جناب آقای مجدی‌کیا، همکاری مجدانه ای داشته اند که از زحمات ایشان  تقدیر و تشکر می‌گردد.همچنین از زحمات جناب آقای اسدپور و همکاران محترم ایشان در سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی ایران که به عنوان یکی از بهترین و فعال ترین دستگاه های تخصصی کشور با امور توافق های بین المللی همکاری داشته اند صمیمانه تشکر می شود و نیز همکاری وزارت امور خارجه و حضور نماینده این دستگاه در جلسات کمیسیون مورد سپاسگزاری است. 
در ابلاغیه سرکار خانم دکتر جنیدی آمده است؛ در اجرای سیاست و برنامه این معاونت در خصوص به‌روز رسانی متون نمونه موافقتنامه‌ها، و با توجه به این‌که یک دهه از تاریخ ابلاغ متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (موضوع ابلاغیه شماره 20721 مورخ 22/5/1379 و اصلاحیه‌های شماره 18928 مورخ 10/5/1380 و 39463 مورخ 25/2/1390) می‌گذشت، و نظر به تحولات سریع و گسترده صورت گرفته در این حوزه در عرصه بین المللی، تدوین نسخه به‌روز شده متن نمونه یادشده در دستور کار کمیسیون بررسی توافق‌های بین‌المللی (موضوع ماده «12» آیین‌‌نامه توافق‌های بین‌المللی) قرار گرفت و نهایتاً پس از برگزاری 22 جلسه با حضور نمایندگان محترم سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی بین‌المللی و این معاونت و نیز اساتید محترم دانشگاه، نسخه جدید متن نمونه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری (به‌زبان‌های فارسی و انگلیسی) به شرح  پاراف های پیوست مورد تأیید قرار گرفت.
1400/5/12

 
 
.