.

قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی از زحمات مدیران معاونت حقوقی رئیس جمهور و اعضای کمیسیون بررسی توافق های بین المللی

.
.


قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی از زحمات مدیران معاونت حقوقی رئیس جمهور و اعضای کمیسیون بررسی توافق های بین المللی
دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی  با ارسال نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور از زحمات ایشان، مدیران معاونت حقوقی و «اعضای کمیسیون بررسی توافق های بین المللی» در تدوین و ابلاغ متن نمونه جدید موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری کشورمان تشکر و قدردانی کرد.
در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است؛ با عنایت به اهمیت موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، به عنوان مهمترین سند حقوقی بین المللی در زمینه تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی، که مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده دار انجام مذاکرات و انعقاد آن می باشد، تصویب متن جدید نقش قابل توجهی در استمرار مذاکرات و ایجاد نسل جدیئ موافقتنامه های تشویق سرمایه گذاری کشورمان با کشورهای هدف خواهد داشت.
26/5/1400
 
 
.