.

ابلاغ شیوه نامه نظارت ، بررسی و ارزیابی عضویت ها و حق عضویت ها

.
.


ابلاغ شیوه نامه نظارت ، بررسی و ارزیابی عضویت ها و حق عضویت ها
دکتر زهرا فریور رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ازتدوین  شیوه نامه نظارت ، بررسی و ارزیابی عضویت ها و حق عضویت ها در 13 ماده و ابلاغ آن توسط معاون محترم حقوقی رئیس جمهور  به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
متن ابلاغ و شیوه نامه پیوست می باشد.
1400/5/12
.
فايل هاي مربوطه :
ضوابط عضويت.pdf183.847 KB