.

برگزاری دوره های آموزشی قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

.
.


برگزاری دوره های آموزشی "قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نشست های مشترک آموزشی در زمینه "قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی" و " قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" را در روزهای یک شنبه 27 تیر ماه و سه شنبه 5 مرداد ماه 1400 به صورت مجازی برگزار نمود.
در این دوره که برای کارکنان پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه­های زیر مجموعه­ی استانی برنامه ریزی شده بود، عناوین اشخاص مشمول قانون ، موضوع ممنوعیت و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در این قوانین و مقررات مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1400/5/9
 
.