.

تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش تهیه شده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور بوسیله هیات وزیران

.
.


توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری صورت گرفت:
تصویب آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش تهیه شده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور بوسیله هیات وزیران
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور ، با توجه به تعداد زیاد آثار تاریخی در کشور و ضرورت حفظ آنها و با لحاظ تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آنها و بافتهای تاریخی-فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و پیرو تصویب لایحه الحاق یک بند به ماده ۲ و اصلاح ماده ۸ قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی مصوب  ۱۳۹۸/۴/۲ تهیه شده توسط معاونت حقوقی بوسیله هیات دولت در تاریخ ۲۰ تیر هزار و چهارصد، این معاونت باهمکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دیگر دستگاهها و استفاده از نظرات کارشناسان غیردولتی در این عرصه، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی ، فرهنگی با ارزش و دیگر فهرست‌های ذیربط را تنظیم و جهت تصویب در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۶ به هیات دولت تقدیم کرد.
دولت برای رفع مشکلات حوزه حفاظت از آثار و بافتهای تاریخی-فرهنگی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی ـ فرهنگی، این آیین نامه، حقوق و امتیازات جدیدی را به شرح زیر پیش بینی کرده است :
۱- محاسبه هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز و جمع آوری و دفع فاضلاب آثار و بافتهای دولتی، خصوصی و غیردولتی بر مبنای تعرفه مصارف کاربری های فرهنگی
2-  برخورداری مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی از همه آثار و امتیازات قانونی حق مالکیت از جمله حق بر تصویر اموال و آثار تاریخی خود و حق استفاده تبلیغاتی‌، فرهنگی و...
۳- تسهیل و تسریع در صدور مجوز تغییر کاربری آثار تاریخی خصوصی و غیردولتی به کاربریهای فرهنگی و گردشگری
۴- محسوب شدن هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار و بافت های تاریخی- فرهنگی دولتی، خصوصی و غیردولتی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تایید وزارت میراث فرهنگی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
۵- امکان بهره برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار و بافتهای خصوصی با تایید وزارت میراث فرهنگی
۶- حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا و فعال مرتبط با احیا و بهره برداری از آثار و بافتهای موضوع این مصوبه در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزارت میراث فرهنگی
۷- ایجاد بانک اطلاعاتی آثار و بافتهای تاریخی-فرهنگی حاوی مشخصات آنها جهت معرفی این آثار در اداره میراث فرهنگی هر شهرستان و سهولت در سرمایه گذاری یا خرید این آثار توسط اشخاص علاقمند
۸- حمایت از تولید و عرضه مصالح سنتی مناسب و ایجاد سهولت در دسترسی مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران آثار تاریخی جهت مرمت و بازآفرینی آنها از جمله از طریق ایجاد سامانه برخط
۹-آموزش به ساکنان و مالکان آثار تاریخی در زمینه حفاظت از آثار و پرهیز از هر گونه تخریب، آسیب و حفاری غیرمجاز و ابلاغ آن به مالکان، متصرفان و بهره برداران این آثار
۱۰- تکلیف وزارت میراث فرهنگی نسبت به تاسیس مجمع خیرین میراث فرهنگی در استانها به منظور تامین مالی شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی و طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت، مرمت، احیا، بهره برداری و معرفی این آثار
۱۱- تکلیف وزارت میراث فرهنگی نسبت به حمایت از  تشکلهای مردم نهاد حوزه  میراث فرهنگی و طبیعی به منظور شناسایی، مستندسازی، تهیه پرونده ثبتی آثار تاریخی، طبیعی و میراث فرهنگی ناملموس و حفاظت و معرفی این آثار  با توجه به گزارش عملکرد این تشکلها
1400/5/6
.