.

تصویب سومین تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری

.
.


تصویب سومین تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری
در جلسه روز گذشته هیات دولت، سومین تصویبنامه پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در زمینه تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران، در موضوع «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» به تصویب رسید.
 
در جلسه روز یک شنبه 15/1/1400 هیات دولت، سومین تصویبنامه پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تنقیح تصویبنامه های هیات وزیران، در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسید.
در این تصویبنامه‌ که با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه شده تمامی مصوبات هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور (موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی) در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، شناسایی و تنقیح شده است. در این تصویبنامه بیش از 940 مصوبه مربوط به موضوع مورد اشاره در قالب چهار (۴) فهرست تنقیحی «معتبر»، «منسوخ ضمنی و منتفی با اجرا»، «منسوخ صریح و باطل شده» و «غیرمعتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی، احصا و تعیین تکلیف شده است. ارایه مصوبات معتبر این حوزه که حدود 37 درصد کل مصوبات گردآوری شده می باشد در کنار احصای مصوبات غیر معتبر از نکات حائز اهمیت این تصویبنامه محسوب می‌شود که آثار زیادی در جهت آگاهی مردم و مجریان با حقوق و تکالیف خود، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تصمیمات مغایر و متفاوت در دستگاههای اجرایی و نیز پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی به همراه دارد. در اعتبارسنجی این مصوبات، قوانین کشور، تصویب‌نامه‌های هیات وزیران، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظرات رییس مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد کرد. در این تصویبنامه تاکید شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنین هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را موظف کرده است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.
 
.