.

دومین دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها برگزار می گردد

.
.


دومین دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها برگزار می گردد
به گزارش معاونت تحقیقات ، آموزش وحقوق شهروندی ، طبق توافق انجام شده با پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی، دومین دوره آموزشی آشنایی با حقوق قراردادها روز چهار شنبه مورخ 29 بهمن ماه 1399 در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می گردد.
این دوره، به منظور آگاهی بخشی و افزایش توانمندی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های مستقر در پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی طراحی شده است و سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور ، دراین دوره به تدریس وارائه جنبه های مختلف حقوق قراردادها می پردازند.
 
 
 
.