.

نشست آموزشی حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون تجارت الکترونیکی

.
.


نشست آموزشی حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون تجارت الکترونیکی
معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور با مشارکت معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری نشست آموزشی مشترک با موضوع جنبه های حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون تجارت الکترونیکی را در روز سه شنبه مورخ 21 بهمن ماه 1399 به صورت مجازی برگزار می کند.
در این نشست که به منظور آگاهی بخشی و تبادل نظر در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری صورت می پذیرد، نمایندگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حضور خواهند داشت. سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری دراین برنامه سخنرانی خواهند نمود.
 
.