.

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی

.
.


برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی
با توجه به تفاهم نامه امضاء شده مورخ 17 آبان 1399 میان معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دومین دوره آموزشی با موضوع آشنایی با قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی  روز یک شنبه مورخ 22 دی 1399 به صورت مجازی  توسط سرکار خانم دکتر آهنی، معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد.
در این دوره، بیش از صد نفر از کارکنان وزارت کشاورزی، سازمان ها و موسسات تابعه از استان های تهران، خراسان رضوی، لرستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، مرکزی، گلستان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، بوشهر و کرمان حضور داشتند.
 
.