.

انتصاب دکتر مصطفی پاک نیّت به سمت رئیس امور دعاوی و قراردادها

.
.


در حکمی از سوی دکتر محمدی صورت گرفت:
انتصاب دکتر مصطفی پاک نیّت  به سمت رئیس امور دعاوی و قراردادها
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، در حکمی دکتر مصطفی پاک نیّت  را به سمت رئیس امور دعاوی و قراردادها منصوب کرد .
متن حکم دکتر پژمان محمدی به شرح زیر است :
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مصطفی پاک نیّت
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس امور دعاوی و قراردادها» منصوب می‌شوید.
توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم.
پژمان محمدی
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
 
.