.

دکتر جنیدی در پیامی درگذشت دکتر داوود فیرحی را تسلیت گفت:

.
.


دکتر جنیدی در پیامی درگذشت  دکتر داوود فیرحی را تسلیت گفت:

متن پیام معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح زیر است.
بسمه تعالی

درگذشت اندیشمند ارجمند جناب آقای دکتر داوود فیرحی که عمر خویش را صرف تعلیم و تحقیق کرد، به  جامعه علمی کشور،  همکاران دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم و آرزوی رحمت برای ایشان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان دارم.

  لعیا جنیدی 
 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ومعاون حقوقی رییس جمهور 
.