.

برگزاری سومین دوره آموزشی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکی

.
.


برگزاری سومین دوره آموزشی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکی
معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهوری با مشارکت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سومین دوره آموزشی از سلسله نشست های آموزشی در زمینه حقوق تجارت الکترونیکی را روز یک شنبه 6 مهر 1399 برگزار می نماید.
این دوره تحت عنوان «آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی» برای فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی شده است و در آن حمایت های انحصاری و جرائم رایانه­ای در حوزه حقوق تجارت الکترونیکی بصورت مجازی تدریس می گردد. مدرس این دوره آموزشی سرکار خانم دکتر آهنی معاون تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور می باشند.
 
.