.

ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکت‌های تجاری

.
.


معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت شرکت‌ها، پس از تشکیل جلسات متعدد و دریافت و اعمال حداکثری دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها، نهایتاً دستورالعمل اجرایی تبدیل ثبت شرکت‌های تجاری در تاریخ 1399/2/23 به تصویب معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسید
ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکت‌های تجاری
 
در اجرای مصوبه شماره 88919/ت57048هـ مورخ 1398/7/15هیات وزیران که متضمن تصویب پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده (36) نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) می‌باشد، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت شرکت‌ها، پس از تشکیل جلسات متعدد و دریافت و اعمال حداکثری دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها، نهایتاً دستورالعمل اجرایی تبدیل ثبت شرکت‌های تجاری در تاریخ 1399/2/23 به تصویب معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسید و به شرح پیوست ابلاغ گردید. از ویژگی‌های ممتاز این دستورالعمل پیش‌بینی امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری به یکدیگر، شرایط عمومی و اختصاصی تبدیل شرکت‌ها و معیارهای تبدیل شرکت‌های شخص و سرمایه‌ و مختلط به یکدیگر، پیش‌بینی موارد خاصی که ممکن است قوانین علاوه بر شرایط عمومی یا اختصاصی شرایط دیگری را ضروری دانسته باشند (مانند مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)،  مهلت سازمان ثبت برای ثبت تبدیل و چگونگی رعایت حقوق اشخاص ثالث در روند تبدیل شرکت‌ها و ثبت آن، می‌باشد.
معاونت حقوقی به هدف بهبود محیط کسب و کار، رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و فراهم نمودن زمینه ورود شرکت‌های فعال و شفاف به بورس تلاش مستمری جهت تحقق مطالبات بخش خصوصی نمود و نهایتاً با تحصیل مصوبه دولت و تنظیم دستورالعمل پیوست به انتظار مشروع آنان، جامه عمل پوشانده شده است.
 
.
فايل هاي مربوطه :
0.jpg199.626 KB
1.jpg241.072 KB
2.jpg515.643 KB
3.jpg273.647 KB
4.jpg572.076 KB