پنجشنبه 21 فروردين 1399   09:10:40


معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی خبر داد: لایحه قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و در روستاها توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تقدیم هیات دولت شد


شناسه خبر: 81a028-1398/12/19 دوشنبه ساعت12:56
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی خبر داد: 
لایحه قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و در روستاها توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تقدیم هیات دولت شد
بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی گفت : با توجه به فروش گسترده زمین در روستاها و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغها به مسکونی و ساخت ویلا و تخلفات مربوط به ساخت و ساز و تغییر غیرمجاز کاربری بویژه در خارج از محدوده و حریم شهرها به خصوص در شمال کشور و پیامدهای سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست ‌محیطی آن از جمله از میان رفتن تدریجی بافت روستاها و زمین‌های کشاورزی و رشد قیمت زمین و مسکن در این منطقه و رکود اقتصاد کشاورزی، ضرورت داشت قانونی به منظور حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغها، جنگل‌ها و مراتع، در راستای وظیفه دولت در امر خودکفایی در حوزه کشاورزی و دامی (بند 13 اصل 3 و اصل 43 قانون اساسی)، حمایت از اقتصاد کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست اصل (50) قانون اساسی و حفاظت و بهره҅برداری از انفال و ثروت‌های عمومی در راستای تامین مصالح همگانی اصل (45)، رفع خلأها و کاستی‌های موجود در این زمینه، قاعده مندساختن صدور مجوز ساخت و ساز در روستا و خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها، روشن ساختن وظایف و اختیارات دستگاه‌های مسئول در امر حفاظت از زمین‌های کشاورزی، باغها، جنگلها و مراتع، مدیریت واحد زمین های کشاورزی و مقابله به تعرض به این زمین‌ها و تخلفات مربوط به ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها، تعیین ضمانت اجراهای موثر و بازدارنده و توانمندسازی دستگاههای مسئول، تصویب گردد.
عباسی در ادامه افزود : این لایحه توسط معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی تهیه و پس از 10 ماه بررسی و برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی در معاونت حقوقی رئیس جمهور و شهرستانها و دریافت نظرات آنها درباره لایحه، جهت تصویب در هشتم بهمن ماه سال 1398 تقدیم هیات دولت شد. 
شناسه خبر: 81a028-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451