يكشنبه 11 خرداد 1399   21:13:34


ارسال اصلاحات لازم در شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


شناسه خبر: 307054-1398/12/17 شنبه ساعت17:34

ارسال اصلاحات لازم در شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بررسی پیشنهادهای تشکّل‌های دانشجویی که علی رغم پیگیری تنها بخشی از آنها واصل شد روز چهارشنبه 14/12/1398 اصلاحات مورد نیاز در شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی را بر پایه اصول حقوقی، تکیه بر فصل سوم قانون اساسی درخصوص حقوق اساسی ملّت و نیز توجه به منشور حقوق شهروندی و در نظرگرفتن پیشنهادهای واصله از سوی تشکل های دانشجویی تدوین و جهت اعمال به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمود.

شناسه خبر: 307054-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451