سه شنبه 6 خرداد 1399   21:35:35


پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور به خبر منتشره ی روزنامه شرق در پی سفر معاون حقوقی رئیس جمهور به کشور ژاپن


شناسه خبر: 12373b-1398/8/6 دوشنبه ساعت07:59
پاسخ روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور به  خبر منتشره ی روزنامه شرق در پی سفر معاون حقوقی رئیس جمهور به کشور ژاپن
در  پی درج خبری در شماره 3558 مورخ 4 آبانماه روزنامه شرق، با عنوان « دیدار معاون روحانی با نخست وزیر ژاپن» که در صفحه 15 روزنامه شرق منتشر شده است، به نقل از یکی از کارشناسان حوزه رسانه ای ژاپن، روند حضور معاون حقوقی رئیس جمهور کشورمان در دیدار با نخست وزیر ژاپن به گونه ای بیان شده است که گویی در ابتدا قرار بوده جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این مراسم شرکت و با نخست وزیر ژاپن دیدار کند، اما بواسطه تصمیم ژاپن به اعزام احتمالی نیرو به خلیج فارس این سفر لغو و معاون حقوقی رئیس جمهور به جای ایشان در مراسم و دیدار با نخست وزیر شرکت نموده است.
بنا به اطلاعات ومستندات موجود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از آغاز دعوت رئیس جمهور محترم به ژاپن ، در بهار امسال، معاون حقوقی ایشان به عنوان نماینده رئیس جمهور تعیین و مکاتبات مربوط انجام شده است.بنابراین ، خبر انعکاس یافته روزنامه شرق ، با توجه به تاریخ تعیین و معرفی نماینده رئیس جمهور وملاحظه زمان طرح تصمیم احتمالی ژاپن به اعزام نیرو به خلیج فارس، و با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، نادرست می باشد. لذا طبق قانون مطبوعات درج  این مطلب جهت تصحیح خبر مطروحه در روزنامه شرق مطابق قانون مورد درخواست است.  
                     روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهوری
شناسه خبر: 12373b-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451