.

فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات

.
.


فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات
چه خوش گفت فردوسی پاک‏زاد                                                                       که رحمت بر آن تربت پاک باد
میازار موری که دانه‌کش است                                                                       که جان دارد و جان شیرین خوش است
سیاه‏اندرون باشد و سنگدل                                                                            که خواهد که موری شود تنگدل
چنانکه اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‏های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفۀ‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏گردد. از این‏ رو فعالیت‏های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.» 
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، مستلزم پیشگیری و ممانعت از هر گونه عملی است که موجب تزلزل و برهم‏خوردنِ تعادل و تناسب محیط زیست می‏شود. تحقق محیط زیست سالم، در گرو حفظ پیوند و تعادل بیولوژیکی طبیعی میان انسان و دیگر گونه‏های جانوران است و بی‏توجهی و حتی جهل آشکار نسبت به وضعیت طبیعی حیوانات باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است. 
توجه به جانواران به‏مثابه ضرورتی اخلاقی و به‏معنای احترام به حقِ حیات و آسایشِ آنها برای زندگی و مصونیت از گزند انسان‏ها، نیازمند شناسایی حقوق سایر گونه‏های حیوانی از سوی انسان و حمایتِ قانونی شایسته از آن است، اما قوانین جاری کشور در خصوص حمایت از حیات، سلامت و امنیت حیوانات، به‏نحو فاحشی ناقص است و در چنین وضعی، موارد منزجرکننده‏ای از حیوان‏آزاری در حال رخ‏دادن است که سکوت و تعلّل در قبال آنها، برخلاف آیین انسانیت و موجب تعدی به طبیعت و ترویج خشونت در جامعه است.
دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی‏تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهم‏ترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستی‏های حمایتی توجهی ویژه کرده است.
پیش از پیش‏نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش‏نویس الحاق چند تبصره به مادۀ 679 قانون مجازات‏های تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامع‏تر و راهبردی‏تر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرفنظرکردن از متن مزبور، و ضمن ملاحظۀ دیدگاه‏ دستگاه‏های مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش‏کشیدنِ نگاهی غایت‏انگار و حمایت‏گرانه به موجودیت حیوانات بردارد.
پیش‏نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین‏ماهۀ معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عده‏ای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت 15 روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانۀ یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستی‏های احتمالی آن جبران شود و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.
 از علاقه‏مندان به مشارکت در این امر ملی درخواست می‏شود نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال نمایند.    
.
فايل هاي مربوطه :
لايحه حمايت از حيات حيوانات (1) 2 (1).pdf1.02 MB