سه شنبه 8 بهمن 1398   14:56:54


پنجمین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد


شناسه خبر: 5fda6e-1398/7/14 يكشنبه ساعت11:39
پنجمین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی    معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد
پنجمین جلسه کمیته پژوهشی امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی با ارائه  پیشنهاد الویت‌های پژوهشی در تاریخ10مهر برگزار شد.
در این جلسه که با حضورخانم دکترآهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهوری و  مجموعه امور پژوهش‌های حقوقی برگزار شد، پژوهشگران به  بحث  در مورد نتایج طرح های پژوهشی خود پرداختند. همچنین پیشنهاد موضوعات پژوهشی برای نیمه دوم سال98 از دیگر دستورات این جلسه بود.
در ادامه این نشست، انتخاب گروه های پژوهشی، فعالیت فصلنامه دولت و حقوق و پیگیری تفاهم نامه‌های این مجموعه مورد بحث قرار گرفت.
 
 
شناسه خبر: 5fda6e-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451