سه شنبه 8 بهمن 1398   14:42:58


با همکاری امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و وزارت دادگستری برگزار می‌شود:نشست علمی تخصصی پیرامون همکاری‌های بین المللی در مورد مبارزه با فساد 


شناسه خبر: 83886f-1398/7/8 دوشنبه ساعت14:12
با همکاری امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و وزارت دادگستری برگزار می‌شود:
نشست علمی تخصصی پیرامون همکاری‌های بین المللی در مورد مبارزه با فساد 

مبارزه با فساد اقتصادی نقشِ بی بدیلی در نیل به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دارد که در گروی عمل به تعهدات بین¬المللی است تا از رهگذر الحاق به کنوانسیون¬ها و اجرای مفاد آن تحقق ¬یابد. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد از اسناد بین¬المللی محوری برای مبارزه با فساد در ایران تلقی می¬شود. مرجع ملی کنواسیون یاد شده در وزارت دادگستری مرجعی فعال بوده که تجربیات ارزنده¬ای را در خصوص مبارزه با فساد در اختیار دارد. به همین منظور امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در نظر دارد که نخستین نشست علمی-تخصصی مشترک خود را پیرامون همکاری¬های بین¬المللی در مبارزه با فساد  در وزارت دادگستری برگزار نماید. پیرو هماهنگی¬های صورت گرفته این نشست علمی-تخصصی در تاریخ 9 مهرماه برگزار خواهد شد.
 مخاطبین نشست مذکور از معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزارت دادگستری و دستگاه¬های عضو مرجع ملی ( حدودا 20 وزارتخانه و سازمان) خواهند بود. محور کلی نشست یاد شده، بررسی سازو کارهای بین المللی در  مبارزه با فساد  است و اساتید این حوزه به ایراد سخنرانی در این خصوص خواهند پرداخت.
شناسه خبر: 83886f-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451