.

انتشارمجموعه تنقیحی قانون بیمه اجباری، رسیدگی به تخلفات اداری و قانون آیین دادرسی مدنی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

.
.


انتشارمجموعه تنقیحی قانون بیمه اجباری، رسیدگی به تخلفات اداری و قانون آیین دادرسی مدنی در  معاونت حقوقی ریاست جمهوری
انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مقررات مربوط (چاپ دوم- ویرایش اول)
این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰؛
آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون یادشده، برخی قوانین، آراء و نظرات مشورتی مرتبط،آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مصوبات شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات صندوق تأمین خسارت­های بدنی، زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی، فهرست‌‌های راهنما؛ و ...
این کتاب که در قطع رقعی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 000/140 ریال عرضه شده است.
انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری (چاپ دوم- ویرایش اول)
کتاب مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری (چاپ دوم- ویرایش اول) منتشر شد.
این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است، قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب۱۳۷۳/۷/۲۷، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸/۸/۴، سایر قوانین و مقررات مربوط، نظرات هیأت‌عالی نظارت، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛و ... .
این کتاب که در قطع رقعی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 000/250 ریال عرضه شده است.
انتشار کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چاپ ششم- ویرایش پنجم)
کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (چاپ ششم- ویرایش پنجم) منتشر شد.
این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، آرای وحدت ‌رویه دیوان عالی کشور، جدول تطبیق مواد ق.آ.د.م۱۳۹۸ با مواد  ق.آ.د. م۱۳۷۹ ، فهرست ابواب و فصول قانون، واژه‌نامه تفصیلی؛ و ... .
این کتاب در قطع جیبی و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 000/180ریال عرضه شده است.
 علاقه‌ مندان برای تهیه این کتب می توانند به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، قبل از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ۱۱۶۰ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ۶۶۴۹۲۷۰۸ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
 
.