.

معاون امور حقوقی دولت؛

نیازمند همراهی وکلای دادگستری هستیم

.
.


معاون امور حقوقی دولت؛

نیازمند همراهی وکلای دادگستری هستیم
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور؛ دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت در نشست کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت بررسی  مصوبات درون کشور توسط کارشناسان و متخصصان، گفت: تمامی کارشناسان ما دلسوزانه در این مجموعه کار می کنند اما به واقع در این مجموعه تنها هستیم و درخواست دارم بدون اینکه افراد بخواهند پروانه وکالتشان را تودیع کنند به عنوان یک مشاور در بخش استانی به این کار ملی کمک کنید.
دکتر نهرینی، اظهار کرد: این کشور دارای سرمایه های انسانی و منابع طبیعی است که باید با همگرایی آن را حفظ کنیم.
معاون امور حقوقی دولت با ابراز ناراحتی از اینکه از تمامی استادان و وکلای دانشگاه در خصوص تصویب سند توسعه نظام حقوقی  درخواست کردیم تا به ما کمک کنند اما همراهی صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: مجددا شورای علمی 20 نفره ای را خانم دکتر جنیدی تشکیل دادند که در این مجموعه بارها و روزها برایش وقت گذاشتیم و در حاضر این سند مراحل نهایی اش را طی می کند.
دکتر نهرینی در پایان با بیان اینکه در همه بخش های سند توسعه نظام حقوقی سعی کرده ایم با حقوق تطبیقی آن چیزی را که در دنیا وجود دارد را در این سند قید کنیم، گفت: نگاه گلایه آمیز نباید باعث شود

آن چیزی که در توانمان است را کنار بگذاریم.
.