دوشنبه 7 بهمن 1398   17:03:21


دکتر علی‏ اکبر گرجی اَزَندریانیتشکیل شوراهای صنفی طبق قانون اساسی آزاد است


شناسه خبر: c519cd-1398/4/30 يكشنبه ساعت15:18
تشکیل شوراهای صنفی طبق قانون اساسی آزاد است

دکتر علی‏ اکبر گرجی اَزَندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی با موجه‏ دانستنِ درخواست جمعی از اعضای شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی برای تشکیل شورای صنفی کارکنان دانشگاه، در نامه‏ای از دکتر حسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، خواست تا مساعدت‏های لازم برای ادامه فعالیت این شورا در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. در نامة دکتر گرجی چنین آمده است:
« بر اساس آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی الامر» و مستفاد از اصول 7، 23، 104 مندرج در قانون اساسی، شوراها  از ارکان تصمیم‏ گیری و اداره امور عمومی و فراهم‏ کننده زمینه‏ های مناسب‏ برای مردم‏ سالاری دینی و مشارکت مدنی و صنفی در کشور هستند. 
همچنین طبق اصل 26 قانون اساسی: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏ شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
علاوه بر قانون اساسی، بر اساس ماده 43 منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی و صنفی با رعایت قانون برخوردارند، و هیچ فردی را نمی‌توان از این حق بنیادین بشری و شهروندی محروم کرد و یا موجبات تبعیض ناروا را ایجاد نمود. 
ضمن اینکه دولت ایران به موجب تعهدات بین‏ المللی از جمله بندهای الف، ب و ج ذیل بند یک ماده 8 میثاق بین ‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966م.)، نیز موظف است حق تشکل را برای شهروندان خود تضمین نماید. 
بر این مبنا، به‌منظور ارتقای سطح مشارکت و همکاری کارکنان با مدیریت دانشگاه برای نیل به اهداف معین ‏شده، بی ‏تردید شکل‌گیری چنین شورایی و بهره‌مندی از مزایای آن، موجب تعامل و همکاری بیشتر کارکنان مجموعه با مقامات دانشگاه از یک‌سو و افزایش مشارکت مدنی کارکنان و امکان پیگیری و دستیابی  به حقوق صنفی آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات از سوی دیگر خواهد بود.
به هر روی، با وجود آنکه مراحل تشکیل شورای صنفی در سال 1398 با همراهی مسئولان آن دانشگاه صورت گرفته است و در حال حاضر نیز، بیش از 50 دانشگاه دولتی در کشور دارای شورای صنفی کارکنان فعال هستند، مقتضی است دستور فرمایید مساعدت لازم را برای ادامه فعالیت این شورا در چارچوب قوانین و مقررات فراهم نمایند.»

                                                                  
شناسه خبر: c519cd-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451